Category: news

การตัดสินใจที่จะระงับการฝึกทางทหารในเกาหลีใต้ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของสหรัฐอเมริกาและสหรัฐฯในปัจจุบันหลายคนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อทรัมป์กล่าวคำพูดของเขา เลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น Yoshihide Suga กล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการฝึกร่วมกันระหว่างสหรัฐฯและญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองฝ่ายยังมีส่วนร่วมในการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างสม่ำเสมอกับเกาหลีเหนือ