ยอดการโฆษณาสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งเอเซียในปลายปีนี้ที่สำนักงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะออกใบอนุญาตภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการด้านบน

ประเทศต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเล่นที่เท่าเทียมกับผู้เล่นทุกคนในสาขาเนื้อหาดิจิทัล เลขาธิการกสทช. กล่าวในการแถลงข่าวเปิดการสัมมนาวิชาการสองวันเรื่อง Converging Technologies & Disruptive Communications-Moving Forward ซึ่งจัดโดยสำนักงานกสทช. Takorn เสริมว่าสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด คาดว่ายอดการโฆษณาสื่อดิจิทัลทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นประมาณ 14 พันล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ซึ่งเติบโตขึ้นประมาณ 21 เปอร์เซ็นจากปีที่แล้วและ Facebook จะยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงสุดตามด้วย YouTube